About

Blog ini mengenai fiqah muamalat, pelaburan dan kewangan Islam.

DI SEBALIK TABIR

Abdul Hadi Bin Md Rofiee

Pengajian:

  • 2011 – 2014: Ijazah Sarjana Syariah (Fiqh dan Usul), Universiti Malaya (UM), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
  • 2008 – 2010: Ijazah Sarjana Muda Syariah, Kolej Universiti Insaniah (INSANIAH), Kedah
  • 2005 – 2007: Diploma Pengajian Syariah, Kolej Islam Darul Ulum (KIDU), Kedah

Pekerjaan:

  • Penolong Pengurus Syariah di Al Naqiy Islamic Solutions Sdn. Bhd. (www.alnaqiy.com)
  • Kolumnis Fiqah Muamalat di Majalah al-Ustaz

PENAFIAN

Penulis berusaha sedaya upaya memastikan artikel-artikel yang dimuatkan dalam blog ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti daripada segi subjek yang dibincangkan. Penulis tidak boleh dianggap memberikan khidmat profesional kepada pembaca, sama ada atas kapasiti diri atau syarikat.

– Hadi Rofiee