≡ Menu

About

Blog ini memuatkan artikel ringkas kewangan Islam. Artikel diolah hasil pemerhatian dan pengalaman penulis.

Follow Twitter: @hadirofiee

LATAR BELAKANG

Abdul Hadi Bin Md Rofiee

Pendidikan:

  1. 2014: Ijazah Sarjana Syariah (Fiqh dan Usul), Universiti Malaya (UM), WP Kuala Lumpur
  2. 2010: Ijazah Sarjana Muda Syariah, Kolej Universiti Insaniah (KUIN), Kedah
  3. 2007: Diploma Pengajian Syariah, Kolej Islam Darul Ulum (KIDU), Kedah

Pekerjaan:

  1. Mei 2017 – sekarang: Penolong Pengurus, Bahagian Syariah, Bank Islam (M) Berhad
  2. Jun 2014 – Mei 2018: Kolumnis Fiqah Muamalat, Majalah al-Ustaz
  3. Ogos 2013 – April 2017: Penolong Pengurus Syariah, Al Naqiy Islamic Solutions Sdn. Bhd.
  4. Februari 2013 – Julai 2013: Latihan Industri (Internship), Al Naqiy Islamic Solutions Sdn. Bhd.

PENAFIAN

Penulis berusaha sedaya upaya memastikan artikel-artikel yang dimuatkan dalam blog ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti daripada segi subjek yang dibincangkan. Penulis tidak boleh dianggap memberikan khidmat profesional kepada pembaca, sama ada atas kapasiti diri atau institusi.