About

Blog ini mengenai fiqah muamalat dan kewangan Islam.

DI SEBALIK TABIR

Abdul Hadi Bin Md Rofiee

Pengajian:

  • 2011 – 2014: Ijazah Sarjana Syariah (Fiqh dan Usul), Universiti Malaya (UM), Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
  • 2008 – 2010: Ijazah Sarjana Muda Syariah, Kolej Universiti Insaniah (INSANIAH), Kedah
  • 2005 – 2007: Diploma Pengajian Syariah, Kolej Islam Darul Ulum (KIDU), Kedah

Pekerjaan:

  • Mei 2017 – Penolong Pengurus, Shariah Review, Bank Islam (M) Berhad
  • Jun 2014 – sekarang: Kolumnis Fiqah Muamalat, Majalah al-Ustaz
  • Februari 2013 – April 2017: Penolong Pengurus Syariah, Al Naqiy Islamic Solutions Sdn. Bhd.

PENAFIAN

Penulis berusaha sedaya upaya memastikan artikel-artikel yang dimuatkan dalam blog ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti daripada segi subjek yang dibincangkan. Penulis tidak boleh dianggap memberikan khidmat profesional kepada pembaca, sama ada atas kapasiti diri atau syarikat.