≡ Menu

Adakah Al-Awfar Satu Perjudian?

Ada orang bertanya, apakah hukum satu produk simpanan atau pelaburan yang menawarkan cabutan bertuah. Adakah ia merupakan satu bentuk perjudian?

Rujuk pautan di bawah untuk mendapatkan penjelasan lanjut:

Isu-Isu Syariah dalam Produk Akaun Simpanan dan Pelaburan Al-Awfar Bank Islam: Satu Penjelasan

0 comments… add one

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.