≡ Menu

Da’i Pendakwah Kewangan Islam

Khutbah Jumaat 23 Rabiulawal 1438h menyimpulkan tiga ciri pendakwah:

  1. Menjaga hubungan dengan Allah
  2. Mengawal hawa nafsu
  3. Mempunyai keyakinan diri

Image: weforum [dot] org

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment