Da’i Pendakwah Kewangan Islam

Khutbah Jumaat 23 Rabiulawal 1438h menyimpulkan tiga ciri pendakwah:

  1. Menjaga hubungan dengan Allah
  2. Mengawal hawa nafsu
  3. Mempunyai keyakinan diri
0 comments… add one

Leave a Comment