≡ Menu

Fiqh al-Tijarah: Suatu Sorotan Awal Perniagaan Islam Secara Komprehensif

“Jika fiqh al-muamalat lebih menfokuskan tentang isu-isu muamalah dan akad dalam perniagaan, fiqh al-tijarah yang cuba diutarakan oleh artikel ini lebih memberi penumpuan kepada falsafah perniagaan menurut Islam, teknik pemasaran serta kewangan, agar isu-isu perniagaan moden dapat dilihat secara lebih terfokus dan menyeluruh.”

Bersedia untuk mengembara lebih jauh? Klik pautan ini: Fiqh al-Tijarah: Suatu Sorotan Awal Perniagaan Islam Secara Komprehensif untuk memulakan kembara.

0 comments… add one

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.