≡ Menu

Jual Beli dan Riba

Jual beli dan riba

“Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba.” (al-Baqarah 2:275)

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Next post:

Previous post: