My Teacher and I [3]

Forum Kewangan dan Pelaburan Islam

5 Prinsip asas pelaburan dalam Islam:

  1. Pelaburan yang tidak melalaikan.
  2. Menjadikan akhirat sebagai tujuan utama.
  3. Kena tahu sunnatullah. Maksudnya kena tahu ‘hukum alam’ dalam melabur seperti teknik dan strategi yang berkesan serta memastikan syarikat pelaburan mempunyai lesen yang sah.
  4. Melabur mengikut disiplin Islam. Jauhi riba, perjudian, penipuan dan perkara yang ditegah.
  5. Sebaiknya elakkan berhutang jika hendak melabur. Lebih-lebih lagi dalam pasaran saham bagi pelabur individu.

My Teacher and Me 2

Hadi Rofiee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.