≡ Menu

Saham Patuh Syariat

Saham Patuh Syariat

Alhamdulillah, artikel Fiqah Muamalat dalam Majalah al-Ustaz edisi 37 berkongsi jawapan bagi persoalan-persoalan di bawah:

  1. Saya mahu melabur dalam saham satu syarikat yang menjalankan perniagaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi syarikat itu tidak mendapat status patuh Syariah kerana ia terlibat dalam pinjaman dengan bank konvensional. Apa pandangan ustaz mengenainya?
  2. Bagaimanakah cara mengetahui saham-saham yang tersenarai di Bursa Malaysia itu patuh Syariah?
  3. Kontrak memainkan peranan penting dalam apa jua urusan transaksi perniagaan. Dalam pasaran saham, apakah kontrak Syariah yang diguna pakai?
0 comments… add one

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.