AAOIFI Shariah Standard On Gold

[The original posting can be found at: https://www.islamicbanker.com/articles/aaoifi-shariah-standard-on-gold] WRITTEN BY Dr. Mohd Daud Bakar AAOIFI Shariah Standard On Gold Under Development In Collaboration With The World Gold Council And Its Expected Impacts I have been asked to articulate on why a stand-alone… Continue Reading

Nota Ringkas: ASAS Utama dalam Kewangan Islam

Dalam rancangan Khidmat Syariah bertajuk Jual Beli dalam Islam di TV Al Hijrah pada 20 Februari 2014 yang lalu, Dr. Asyraf Wajdi Dato’ Dusuki menegaskan bahawa ASAS utama dalam kewangan Islam ialah: “Allah telah menghalalkan BERJUAL-BELI (BERNIAGA) dan mengharamkan RIBA.”… Continue Reading