Syariah, Perbankan dan Kewangan Islam: Isu dan Solusi

Dalam sesi konsultansi Dr. Aznan Hasan bersama seorang klien di Al Naqiy Islamic Solutions Sdn. Bhd., beliau diajukan beberapa soalan antaranya: “Bagaimanakah perkembangan pelajar yang akan meneruskan ‘jihad’ dalam dunia kewangan Islam?” Dr. Aznan Hasan yang merupakan salah seorang pensyarah… Continue Reading