Does Islam allow passive savings like what it is practiced in the financial world?

[The original posting can be found at http://alnaqiy.com/home/article/islam-allows-passive-savings/] By nature, people work to earn money and accumulate wealth. Some people earn the money and invest it to generate more income; and some earn the money and keep it for the future.… Continue Reading

[ PERCUMA ] Kelas Bersiri Perbankan dan Kewangan Islam – Kemasukan Julai 2013

“Kelas bersiri ini membantu memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai produk-produk kewangan Islam.” “Kelas bersiri ini membantu para pelajar menjawab isu dan kritikan yang dilontarkan terhadap perbankan Islam.” “Kelas bersiri ini membantu mendekatkan para pelajar dengan ‘pemain-pemain’ dalam industri kewangan… Continue Reading