Apakah Perkara yang Paling Penting dalam Kewangan Islam?

Apakah aspek yang paling penting dan mesti diutamakan dalam kewangan Islam? Syariah. Mengapa? Kerana Syariah ialah kunci utama bagi segala perbuatan harian manusia termasuklah hal ehwal kewangan. Soalan seterusnya… Bagaimana hendak mengaplikasikan Syariah dalam bidang kewangan supaya ia menjadi patuh… Continue Reading