≡ Menu

Tembusi Dunia Perbankan Islam dengan 3K

Saya mengajukan soalan di bawah kepada Ustaz Izzam Mohd Khazar yang kini sedang berkhidmat sebagai pegawai Syariah di Noor Bank, Dubai:

Apakah kualiti yang perlu ada pada seseorang yang hendak memasuki dunia perbankan Islam?

Ustaz memberikan jawapan yang ringkas dan padat. Jawapan ustaz terkandung dalam 3K iaitu:

  1. Keinginan
  2. Keberanian
  3. Kesabaran

Keinginan, Keberanian dan Kesabaran; 3K yang mesti ada pada seseorang apabila hendak memasuki dunia perbankan Islam.

Allah merahmati.

0 comments… add one

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.