Hadi Rofiee

ANNOUNCEMENT!

hadirofiee.com and I have nothing to do with “Al Naqiy Islamic FOUNDATION Sdn Bhd” in any way.

Below is the announcement by the Management of Al Naqiy Islamic Solutions Sdn Bhd for attention:

Be vigilant when you are approached by someone claiming from Al Naqiy:

Read More »ANNOUNCEMENT!

Darurah & Hajah dalam Kewangan Islam

Rumah – Darurah atau Hajah?

Darurah

Darurah, darurat atau necessity boleh diertikan sebagai keadaan yang mendesak atau musibah yang tidak dapat dielak (Mu‘jam al-Ta‘rifat).

Dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, ada beberapa definisi darurat, antaranya kesukaran yang timbul dengan tidak disangka-sangka, seperti bahaya, kekurangan makanan dan lain-lain (Darurat – DBP).

Read More »Darurah & Hajah dalam Kewangan Islam