Skip to content

Hadi Rofiee

Darurah & Hajah dalam Kewangan Islam

Rumah – Darurah atau Hajah?

Darurah

Darurah, darurat atau necessity boleh diertikan sebagai keadaan yang mendesak atau musibah yang tidak dapat dielak (Mu‘jam al-Ta‘rifat).

Dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, ada beberapa definisi darurat, antaranya kesukaran yang timbul dengan tidak disangka-sangka, seperti bahaya, kekurangan makanan dan lain-lain (Darurat – DBP).

Read More »Darurah & Hajah dalam Kewangan Islam

Spekulasi dalam Pasaran Modal

Aku beli rumah dengan harga RM300k. Hasil tinjaun pasaran semasa, profil penduduk dan pelan pembangunan menyeluruh (master plan), dijangka dalam tempoh 10 tahun, harga berpotensi naik ke RM900k.

Adakah contoh di atas spekulasi?

Adakah sah dari sudut syarak?

Contoh lain, nampak seperti spekulasi:

Read More »Spekulasi dalam Pasaran Modal

Ar-Rahnu Tawarruq

Ar-Rahnu Tawarruq

Sebelum Ar-Rahnu Tawarruq diperkenalkan, Ar-Rahnu yang ditawarkan dalam pasaran dilihat kurang menepati piawaian Syariah kerana mengamalkan konsep pinjaman yang ada keuntungan.

Bagi mencari jalan penyelesaian, beberapa institusi telah mula memperkenalkan Ar-Rahnu Tawarruq. Untung diambil secara langsung daripada margin dalam transaksi tawarruq. Upah simpan tidak lagi relevan dalam konteks ini.

Read More »Ar-Rahnu Tawarruq

Zakat Akaun Simpanan

Cara kira zakat akaun simpanan adalah berbeza, tertakluk kepada majlis agama negeri masing-masing.

Baki Semasa

Ada yang mengambil jumlah semasa baki akaun di hujung haul (cukup 354 hari, tahun qamari) atau tarikh akhir (cut-off date). Jika baki melebihi paras minimum (nisab), darabkan dengan 2.5% dan jumlah tersebut dikeluarkan sebagai zakat.

Contoh, tarikh akhir adalah 31 Oktober 2019. Pada masa tersebut, jumlah baki semasa adalah RM50,000. Pada tahun 2019, katakanlah paras minimum yang dikenakan zakat adalah RM13,968.00. Maka jumlah RM50,000 telah melebihi paras tersebut.

RM50.000 x 2.5% = RM1,250 (dikeluarkan sebagai zakat).

Read More »Zakat Akaun Simpanan