Hadi Rofiee

5 Langkah Ke Arah Celik Kewangan Islam

Tajuk khutbah hari ini ialah: Dalam khutbah, ‘tok khatib’ menyenaraikan 5 langkah yang boleh diambil bagi memastikan setiap seorang celik kewangan Islam. 5 Langkah ke Arah Celik Kewangan Islam   Meningkatkan kefahaman mengenai kewangan Islam Berurusniaga dan Melabur Selaras dengan Konsep Halal Menyimpan Wang Demi Masa Depan Mengawal Penggunaan Kad Kredit Mengurus Hutang dengan Bijak

Solusi Amanah Saham Bumiputera (ASB)

Di Malaysia, telah berlaku perbezaan pendapat mengenai hukum pelaburan Amanah Saham Bumiputera (ASB).

Secara umumnya, perbezaan pendapat yang berlaku dapat dibahagikan kepada dua.

  1. mengharuskan
  2. mengharamkan.

Tidak mahu cakap panjang, jika berpegang kepada pendapat yang mengharamkan, namun tercari-cari medium pelaburan lain, rajah di bawah mungkin ada penyelesaian:Read More »Solusi Amanah Saham Bumiputera (ASB)