Skip to content

Hadi Rofiee

Peringkat Ketiga Pengharaman Riba

Riba is ProhibitedSelepas peringkat pertama dan kedua, pengharaman riba melalui peringkat yang ketiga.

Pada peringkat pertama, ayat mengenai larangan riba menggunakan pendekatan emosi.

Peringkat kedua pula, ayat berkaitan riba belum menyebut larangan riba secara jelas, hanya memberi sangkaan akan munculnya larangan riba.

Peringkat Ketiga Pengharaman Riba

Pada peringkat ketiga, Allah s.w.t. mula menyebut secara jelas larangan memakan riba.

Allah s.w.t. berfirman dalam surah Ali ‘Imran, ayat 130:Read More »Peringkat Ketiga Pengharaman Riba