Kewangan Islam

ANNOUNCEMENT!

hadirofiee.com and I have nothing to do with “Al Naqiy Islamic FOUNDATION Sdn Bhd” in any way.

Below is the announcement by the Management of Al Naqiy Islamic Solutions Sdn Bhd for attention:

Be vigilant when you are approached by someone claiming from Al Naqiy:

Read More »ANNOUNCEMENT!

Darurah & Hajah dalam Kewangan Islam

Rumah – Darurah atau Hajah?

Darurah

Darurah, darurat atau necessity boleh diertikan sebagai keadaan yang mendesak atau musibah yang tidak dapat dielak (Mu‘jam al-Ta‘rifat).

Dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, ada beberapa definisi darurat, antaranya kesukaran yang timbul dengan tidak disangka-sangka, seperti bahaya, kekurangan makanan dan lain-lain (Darurat – DBP).

Read More »Darurah & Hajah dalam Kewangan Islam

Spekulasi dalam Pasaran Modal

Aku beli rumah dengan harga RM300k. Hasil tinjaun pasaran semasa, profil penduduk dan pelan pembangunan menyeluruh (master plan), dijangka dalam tempoh 10 tahun, harga berpotensi naik ke RM900k.

Adakah contoh di atas spekulasi?

Adakah sah dari sudut syarak?

Contoh lain, nampak seperti spekulasi:

Read More »Spekulasi dalam Pasaran Modal