Author attempts to ensure that articles published on the blog contain accurate information that come from those with authority on the subject discussed. Author DOES NOT PROVIDE PROFESSIONAL SERVICES, neither from his capacity nor from any institution, to the reader through the articles written on the blog.

Penulis berusaha sedaya upaya memastikan artikel-artikel yang dimuatkan dalam blog ini mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti daripada segi subjek yang dibincangkan. Penulis TIDAK BOLEH dianggap memberikan khidmat profesional kepada pembaca, sama ada atas kapasiti diri atau institusi.