Hutang.

Ada yang berhutang untuk memenuhi keperluan asasi. Ada yang berhutang untuk membeli kehendak. Ada yang berhutang untuk bermegah.

Orang yang berhutang boleh terdiri dari orang miskin atau kaya.

Hutang, ada yang mesti dilangsaikan segera, dan ada yang diberi tempoh.

Lebih penting lagi, ada hutang yang dikenakan zakat. Ada yang tidak.

Semak dengan pusat atau konsultasi zakat berdekatan.

Image: job-mentor [dot] com