Fiqh of Transactions

Fiqh of transactions is one of the topics in Islamic jurisprudence. Learning fiqh of transactions is exciting. It teaches us on how to make a ‘real deal’ with people in daily activities such as buying, selling, leasing, sharing etc. Umar Ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) said: “No one should sell in our markets except one who has understanding in the religion.” [Al-Tirmidhi]

Ke Mana Hala Tuju Kewangan Islam? – Dr. Zulkifli Hasan

Ke Mana Hala Tuju Kewangan Islam?

Pada – September lalu, telah berlalunya Global Islamic Finance Forum 2014 (GIFF) yang dihadiri ribuan ahli perbankan, ekonomi, penganalisis kewangan, penasihat Shari’ah dan ramai lagi dari seluruh dunia. GIFF dianggap antara majlis terpenting dan berprestij tinggi dalam dunia kewangan Islam yang saban tahun dianjurkan. Topik dan isu serta tema perbincangan di dalam forum ini pastinya mendapat liputan dan perhatian seluruh dunia termasuk bank-bank pusat, Bank Dunia, IMF, BCBS, IFSB, IASB, RSA, MDB dan AAOIFI. Harapan yang sangat tinggi diletakkan kepada industri kewangan Islam untuk memberikan sumbangan yang lebih signifikan kepada pembangunan, kadar pertumbuhan ekonomi dan sektor kebajikan sosial serta mampu menjadi peneraju bagi mengurangkan ketidakadilan ekonomi dan merapatkan jurang kemiskinan.Read More »Ke Mana Hala Tuju Kewangan Islam? – Dr. Zulkifli Hasan

Bagaimana Mengurus Harta Berpandukan Surah al Kahfi

Bagaimana Mengurus Harta Berpandukan Surah al KahfiLama saya memerap fail Seminar Pengurusan Kehidupan Berteraskan Surah al-Kahfi di rak buku. Hari ini, hati tergerak untuk membelek.

Kulit hadapan fail sudah berhabuk. Apakah kandungan ilmu juga sudah berhabuk?

Tarikh seminar yang tertulis pada fail seminar ialah 21-22 dan 28-29 Januari 2012. Sudah lebih 1 tahun. Begitu lama!

Tiba masa untuk membersihkan habuk. Tiba masa untuk mengulang kaji.Read More »Bagaimana Mengurus Harta Berpandukan Surah al Kahfi