Riba Membantu, Kemudian Membunuh

Loan and Interest“Sulaiman, saya ingin memohon sedikit bantuan” kata Ibrahim.

“Bantuan apa?”

“Saya mahu meminjam wang sebanyak RM3000 untuk membeli sebuah motosikal. Saya akan membayar kembali sebanyak RM3600 secara ansurans sebanyak RM300 selama 12 bulan.”

Sulaiman mula mencongak. RM3600 – RM3000 = RM600.

“Eh…ada lebihan sebanyak RM600! Tidak boleh Ibrahim, transaksi ini betul-betul riba!”

“Betulkah?”Read More »Riba Membantu, Kemudian Membunuh

Adakah Sama Jual Beli dan Riba?

Adakah Sama Jual Beli dan Riba?Soalan celik kewangan Islam:

Adakah sama jual beli dan riba?

Menjawab soalan ini, mari bersama membaca maksud ayat al-Quran berikut:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: “bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”. Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa Yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah, 275)

Jelas jawapan yang terkandung dalam ayat di atas ialah jual beli dan riba tidak sama. Bahkan kedua-duanya berbeza sama sekali.Read More »Adakah Sama Jual Beli dan Riba?

Peringkat Ketiga Pengharaman Riba

Riba is ProhibitedSelepas peringkat pertama dan kedua, pengharaman riba melalui peringkat yang ketiga.

Pada peringkat pertama, ayat mengenai larangan riba menggunakan pendekatan emosi.

Peringkat kedua pula, ayat berkaitan riba belum menyebut larangan riba secara jelas, hanya memberi sangkaan akan munculnya larangan riba.

Peringkat Ketiga Pengharaman Riba

Pada peringkat ketiga, Allah s.w.t. mula menyebut secara jelas larangan memakan riba.

Allah s.w.t. berfirman dalam surah Ali ‘Imran, ayat 130:Read More »Peringkat Ketiga Pengharaman Riba