Peringkat Ketiga Pengharaman Riba

Riba is ProhibitedSelepas peringkat pertama dan kedua, pengharaman riba melalui peringkat yang ketiga.

Pada peringkat pertama, ayat mengenai larangan riba menggunakan pendekatan emosi.

Peringkat kedua pula, ayat berkaitan riba belum menyebut larangan riba secara jelas, hanya memberi sangkaan akan munculnya larangan riba.

Peringkat Ketiga Pengharaman Riba

Pada peringkat ketiga, Allah s.w.t. mula menyebut secara jelas larangan memakan riba.

Allah s.w.t. berfirman dalam surah Ali ‘Imran, ayat 130:Read More »Peringkat Ketiga Pengharaman Riba

5 Langkah Ke Arah Celik Kewangan Islam

Tajuk khutbah hari ini ialah: Dalam khutbah, ‘tok khatib’ menyenaraikan 5 langkah yang boleh diambil bagi memastikan setiap seorang celik kewangan Islam. 5 Langkah ke Arah Celik Kewangan Islam   Meningkatkan kefahaman mengenai kewangan Islam Berurusniaga dan Melabur Selaras dengan Konsep Halal Menyimpan Wang Demi Masa Depan Mengawal Penggunaan Kad Kredit Mengurus Hutang dengan Bijak