Bolehkah Banduan Bekerja dan Memperoleh Pendapatan?

Getty Images

Islam menetapkan bekerja dan memperoleh pendapatan sebagai salah satu prinsip asas bagi menyara kehidupan yang selesa untuk keluarga. Prinsip ini turut terpakai untuk banduan. Ini bertujuan menyediakan sokongan kewangan bagi mereka, khususnya apabila mereka dibebaskan kelak.

Dari sudut perundangan, Peraturan-peraturan Penjara 2000 menggariskan peruntukan tertentu untuk menjamin hak banduan. Hak tersebut termasuklah memperoleh jaminan kelangsungan kehidupan, mengamalkan agama, memperoleh pendidikan, mengekalkan hubungan dengan keluarga dan bekerja & memperoleh pendapatan.Read More »Bolehkah Banduan Bekerja dan Memperoleh Pendapatan?

Why Vote?

Dalam buku Freakonomics, ada satu artikel bertajuk: Why Vote? Antara kandungan artikel tersebut: Mengapa mengundi, sedangkan mengundi merugikan masa, usaha dan hilang produktiviti. Kesan satu undi pula ‘very, very, very slim’. Apakah insentif yang mendorong masyarakat pergi mengundi? Faktor duit atau ‘civic duty’? Satu kajian di Swiss mendapati faktor sosial menjadi pendorong orang keluar mengundi. Namun politik Islam punya pandangan berbeza. Dan satu undi amat bermakna. Image: 999wefm [dot] com