Penulis

Abdul Hadi Bin Md Rofiee

Pendidikan:

  1. 2014: Ijazah Sarjana Syariah (Fiqh dan Usul), Universiti Malaya (UM), WP Kuala Lumpur
  2. 2010: Ijazah Sarjana Muda Syariah, Kolej Universiti Insaniah (KUIN), Kedah
  3. 2007: Diploma Pengajian Syariah, Kolej Islam Darul Ulum (KIDU), Kedah

Pekerjaan:

  1. Januari 2020 – sekarang: Penolong Pengurus, Bahagian Pematuhan (Compliance), Bank Islam Malaysia Berhad
  2. Mei 2017 – Disember 2019: Penolong Pengurus, Bahagian Syariah, Bank Islam Malaysia Berhad
  3. Ogos 2013 – April 2017: Penolong Pengurus Syariah, Al Naqiy Islamic Solutions Sdn. Bhd.
  4. Februari 2013 – Julai 2013: Latihan Industri (Internship), Al Naqiy Islamic Solutions Sdn. Bhd.

Disclaimer

Sumbangan:

  1. Jun 2014 – Mei 2018: Kolumnis Fiqah Muamalat, Majalah al-Ustaz, Telaga Biru Sdn. Bhd.