Zakat

Zakat adalah gabungan antara ‘faith’ & ‘finance’. Maksudnya mengeluarkan zakat bukan sahaja untuk menunaikan rukun Islam, tetapi juga untuk memenuhi tanggungjawab sosial.

Waqaf

Waqaf juga adalah gabungan antara ‘faith’ & ‘finance’. Waqaf tidak hanya terhad kepada membina masjid atau menyediakan tanah perkuburan, tetapi ia juga meliputi aspek sosial seperti bantuan makanan, perubatan, pendidikan sehingga kepada bantuan memelihara haiwan terbiar.

Perkhidmatan Kewangan

Pembiayaan kewangan yang ditawarkan oleh bank juga mesti mengambil perhatian kedua-dua aspek ini; ‘Faith’ & ‘Finance’.