Tag Built to Last

‘Built to Last’ dan Perbankan Islam

Antara mesej penting yang disampaikan dalam buku ‘Built to Last‘: “preserve the core / stimulate progress” (mengekalkan teras / menyokong perubahan). Contoh: Teras “Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba.” [surah al-Baqarah, ayat 275]

© 2024 hadirofiee.com

Theme by Anders Noren — Up ↑