Tag dalil riba

Peringkat Keempat Pengharaman Riba

Artikel bertajuk Peringkat Keempat Pengharaman Riba ini merupakan artikel yang terakhir dalam siri pengharaman riba. Sebelum ini, peringkat pertama, kedua dan ketiga pengharaman riba telah dikongsikan. Secara ringkasnya, ketiga-tiga peringkat tersebut dapat dirumuskan sebagaimana dalam rajah di bawah:

© 2024 hadirofiee.com

Theme by Anders Noren — Up ↑