Datuk Dr Mohd Daud Bakar

Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam Kali Ke-11 KLIFF 2016

‘MenSyariahkan Manusia dan Memanusiakan Syariah’ adalah mesej utama yang disampaikan oleh Datuk Dr Mohd Daud Bakar dalam sesi perasmian.

Dr. menekankan tentang keanjalan Syariah dan bagaimana Syariah seharusnya beriteraksi dengan keadaan semasa.

Syariah adalah kehidupan. Aspek kemanusiaan penting dalam berijtihad. Perlu seimbang dan moden apabila memberi pendapat kepada masyarakat.

Penasihat Syariah adalah pemegang obor Syariah dan penjaga cop mohor fatwa. Mereka mesti bersifat rendah diri dan tidak boleh berlebihan.

Syariah ada tanggungjawabnya. Apa yang kita cakap, kita tutur, kita tulis, ada tanggungjawab. Semua akan dihitung.Read More »Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam Kali Ke-11 KLIFF 2016