Tentang

Blog ini tentang muamalat kewangan.

Muamalat kewangan jika dapat dihuraikan adalah urusan seharian berhubung dengan harta, wang atau duit.

Fokus adalah fiqah dalam perbankan, pelaburan (seperti saham, unit amanah) dan pengurusan kewangan secara umum.