The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance

Sedikit dapatan daripada bukuĀ The Art of RF (Riba-Free) Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking:

Dengan disandarkan harga rumah dengan nilai emas pada satu carta (chart), dan dilukis lakaran indikator ‘stochastic’ yang biasa diguna pakai dalam analisis teknikal pasaran saham, kejatuhan harga rumah di US pada tahun 2008 telah mula dapat dikesan pada sekitar tahun 2004/2005. Hasil yang konsisten juga diperolehi jika pendekatan yang sama diaplikasi pada item yang lain seperti perak (logam bernilai), beras, gandum, jagung (makanan ruji) dan minyak mentah (sumber tenaga). Ini bukan seruan untuk kembali kepada penggunaan emas atau item lain, sebaliknya hanya analisis awal kepada galakan kajian yang lebih mendalam. Bahkan penulis buku ini juga beberapa kali menegaskan, disiplin ini mesti disusuli dengan penyelidikan yang lebih terperinci dan menyeluruh. Jika kaedah ini terbukti berkesan, ia boleh menjadi ‘PELENGKAP’ kepada sistem mata wang yang diamalkan sekarang.

Wallahua’lam.