Dalam buku Freakonomics, ada satu artikel bertajuk: Why Vote?

Antara kandungan artikel tersebut:

  1. Mengapa mengundi, sedangkan mengundi merugikan masa, usaha dan hilang produktiviti. Kesan satu undi pula ‘very, very, very slim’.
  2. Apakah insentif yang mendorong masyarakat pergi mengundi? Faktor duit atau ‘civic duty’?
  3. Satu kajian di Swiss mendapati faktor sosial menjadi pendorong orang keluar mengundi.

Namun politik Islam punya pandangan berbeza. Dan satu undi amat bermakna.

Image: 999wefm [dot] com